Werkwijze en behandelingen

Als homeopathisch arts werk ik in mijn consulten volgens de principes van de klassieke homeopathie én volgens die van de reguliere geneeskunde. Het eerste consult bij mij bestaat voornamelijk uit een zeer  uitgebreide medische en homeopathische anamnese.

In zowel de reguliere als de homeopathische geneeskunde wordt 90 procent van de diagnose gesteld op basis van uw verhaal. Lichamelijk onderzoek levert extra informatie op, maar helpt slechts bij vijf procent om de diagnose preciezer te maken. Dit laatste geldt ook voor laboratoriumonderzoek en aanvullend beeldvormende medisch onderzoek.

Uw verhaal is dus essentieel.

Tijdens het eerste consult wordt uitgebreid stilgestaan bij de klacht waarmee u komt.

Daar klachten op een bepaald gebied vrijwel altijd samenhangen met klachten op andere gebieden, wordt eveneens uitgebreid stilgestaan bij uw medische voorgeschiedenis, medicatie, leefgewoonten,  problemen met slapen en eten, alle mogelijke symptomen ten aanzien van de orgaansystemen en ten slotte ook wie u bent en hoe u omgaat met diverse zaken die betrekking hebben op uw gezondheid en de gebeurtenissen in uw leven. Dat laatste is voor het vinden  van het voor u goede homeopathische middel vaak beslissend.

Na uw verhaal krijgt u, indien nodig, een lichamelijk onderzoek waarbij zowel op reguliere medische wijze als op een complementair geneeskundige manier extra informatie wordt verzameld.  Aan de hand van alle gegevens wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan bestaat bij - van uit medisch oogpunt- relatief eenvoudige ziektebeelden uit het voorschrijven van een (bij voorkeur homeopathisch) geneesmiddel,

het evalueren van de resultaten tijdens een vervolgconsult en aan de hand daarvan zo nodig bijstellen van het geneesmiddel.

Doel van een homeopathische therapie is
op een veilige manier en meestal milde wijze
bevorderen van een duurzaam herstel
van de gehele mens.

Bij ingewikkeldere ziektebeelden kan het behandelplan ook bestaan uit bijvoorbeeld:

  • Het opvragen van aanvullende medische informatie van al verricht medisch laboratoriumonderzoek of andere medische diagnostiek,
  • het aanvragen van regulier en/of complementair medisch laboratoriumonderzoek,
  • het voorschrijven van een dieet,
  • het voorschrijven van voedingssupplementen,
  • het instellen van een andere therapie: bijvoorbeeld intramusculaire stimulatie (m.n. geschikt bij chronische spier- en gewrichtsklachten), manuele bio-informatie overdrachtstherapie (m.n. bij vastzittende emotionele problemen) of ontspannings- en ademhalingstherapie (m.n. bij stress-gerelateerde klachten)
  • het verwijzen naar andere (para)medici komen zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut voor oefentherapie of een diëtist voor begeleiding bij een dieet of een verwijzing naar een andere arts of specialist voor aanvullende diagnostiek of therapie.

Elk behandelplan wordt in overleg met u opgesteld. Dat betekent dat u als patiënt aangeeft wat uw wensen zijn, wat u voor therapie wilt en wat u aankan. Als behandelend arts help ik u met informatie zodat u verantwoord voor u geschikte therapiekeuzen kunt maken. Therapieën die voor u niet verantwoord zijn of zelfs gevaarlijk zal ik natuurlijk niet uitvoeren.

De meeste andere complementaire therapieën
zijn veelal gericht op herstel
van orgaansystemen, deelgebieden of deelklachten.

Meestal is er voor het verkrijgen van de benodigde informatie bij kinderen tot 12 jaar zo’n 60 minuten nodig en 90 minuten bij volwassenen. Bij ingewikkelde problematiek kan dat langer zijn. Indien gewenst kunnen ook meerdere kortere afspraken gemaakt worden om het totaalbeeld te complementeren, maar dit heeft niet mijn voorkeur.

Het is verstandig om u op het eerste consult voor te bereiden en maakt u daarbij rustig wat aantekeningen. Die kunt u dan meebrengen. 
Vergeet ook niet om medicijnen die u al gebruikt mee te nemen; graag ook de vitaminepreparaten en de homeopathische middelen. 
Komt u met uw kind, dan kan het boekje van het consultatiebureau van pas komen.

Volgende consulten vinden als regel na 4 weken plaats. Dan wordt het effect van de homeopathische behandeling beoordeeld en wordt de therapie zo nodig bijgesteld. Bij al lang bestaande klachten raad ik u op grond van ervaring aan om mij zo nodig tot 5 á 6 maal de gelegenheid te geven me goed in uw gehele geschiedenis te verdiepen en te zoeken naar het bij u passende homeopathische geneesmiddel.