Spelregels

Betaling
Nota's worden direct meegegeven of aan het eind van de week per mail verstuurd.

Wijziging facturen
Helaas kan hier niet aan worden voldaan.

Verhindering
Indien u bij verhindering tenminste 2 werkdagen van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Vergoeding
Veel zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten voor de consulten en van de homeopathische medicijnen vanuit de aanvullende verzekering. Overweeg om zo nodig uw aanvullende verzekering hierop aan te passen. 

Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden van AVIG-artsen zijn op 6 november 2012 onder nummer 70/2012 gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te  ‘s-Gravenhage. Patiënten kunnen deze bij mij opvragen.