Links

Op deze pagina vind u links met informatie over homeopathie, integrale geneeskunde, de artsenvereniging voor integrale geneeskunde, en over het platform voor integrale geneeskunde.

Homeopathie

Op de website Homeopathie.nl vindt u nog veel meer informatie over hoe homeopathie werkt, wat consulten en behandelingen inhouden, hoe de homeopathische geneesmiddelen worden gemaakt, enzovoorts. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op het bewijs dat bestaat voor de werkzaamheid van homeopathie. Deze website is een initiatief van de Stichting VHAN, in samenwerking met de vakgroep homeopathie van de AVIG (artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde).

homeopathie.nl

Politieke steun

In de gezondheidszorg in Nederland wordt de mogelijkheid voor patiënten om gebruik te maken van integrale zorg steeds meer bemoeilijkt. Het Platform IG streeft binnen Nederland naar een integraal zorgstelsel, met de erkenning en toegankelijkheid van betrouwbare integrale geneeskunde voor alle zorgvragers. Het platform streeft naar het  bevorderen van betrouwbare, hoogwaardige integrale zorg voor de patiënt,  zowel wat betreft betaalbaarheid als bereikbaarheid.

Het platform kan niet zonder uw steun

platform-ig.nl

Artsenvereniging

De AVIG is de artsen vereniging integrale geneeskunde. Op deze website vind u informatie over wat integrale geneeskunde is, de verschillende richtingen binnen de integrale geneeskunde en praktische informatie voor het geval u overweegt u hier gebruik van te maken

avig.nl