Klachtenregeling

Voor artsen die lid zijn van de VHAN geldt het volgende.
Indien u een klacht over uw homeopathische arts heeft, bespreekt u deze natuurlijk eerst met hem of haar zelf. Mocht u er samen niet uit komen, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Stichting Klachtrecht AAG. In eerste instantie zal een bemiddelingspoging worden ondernomen.

De klachtencommissie wijst dan een bemiddelaar aan die zal proberen het probleem met u en uw arts op te lossen. Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben of wanneer u geen bemiddeling wilt, dan zal de klacht in behandeling genomen worden door de commissie. Aan de behandeling van de klacht zijn geen kosten verbonden. Alle door u zelf gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten) zijn echter voor uw eigen rekening.

Het secretariaat van de VHAN heeft voor u een folder over deze regeling
tel 0317-426908
ma-do 9.00-15.00 uur en vr 9.00- 14.00 uur

info@VHAN.nl