Geneesmiddelen


In mijn praktijk voor klassieke homeopathie maak ik gebruik van stoffen van planten en van dierlijke producten, maar ook van mineralen. Een recente ontwikkeling is het toepassen van de Lanthaniden, een bijzondere groep mineralen. Er zijn al heel wat patiënten met o.a. auto-immuunziekten, die bij deze mineralen baat blijken te hebben.
In de klassieke homeopathie gebruiken we als regel enkelvoudige middelen en niet de populaire complexmiddelen, ofwel de 'flesjes' die een combinatie van heel wat homeopathische stoffen bevatten.

Ook kan ik als homeopathisch arts u een middel voorschrijven, wat gemaakt is van ziektemateriaal. Hiervoor geldt, net als voor de hierboven genoemde middelen, dat tijdens de bereiding het oorspronkelijke materiaal een extreem verdunningsproces heeft ondergaan, zodat zelfs geen molecule van het oorspronkelijke materiaal meer aanwezig is. Daarmee is besmetting ten gevolge van het innemen van zulke middelen uitgesloten.

De meeste homeopathische geneesmiddelen zijn inmiddels geregistreerd. Dat betekent dat de Inspectie voor de Volksgezondheid strenge eisen stelt aan de grondstoffen voor en de bereiding van deze homeopathische middelen. Deze geneesmiddelen kunnen bij iedere apotheek besteld worden en worden door de meeste ziektekostenverzekeraars vergoed. De levering kost meestal wel een aantal dagen.