Werkwijze en behandelingen


Als homeopathisch arts werk ik in mijn consulten volgens de principes van de klassieke homeopathie. Daarbij probeer ik zoveel mogelijk te weten te komen over de specifieke kenmerken van uw klachten. Verder vraag ik naar opvallende gegevens over het functioneren van uw lichaam: of u kouwelijk bent of juist niet; welke voedingsmiddelen u lekker vindt of juist niet; iets specifieks over uw slaap, enzovoorts.

Ook kenmerken van uw persoon en de belangrijkste punten van uw levens-verhaal komen aan de orde. Mensen vinden het vreemd als ik het soms nodig vind om diep door te vragen over hun levensverhaal. Maar vaak blijkt het dat juist dat deel van het consult beslissend was bij het vinden van hun goede middel.

Het eerste homeopathische consult duurt 30-45 minuten. Het tweede consult wordt bij voorkeur binnen 1 week na het eerste afgesproken, om het gesprek van het eerste consult te completeren.

U krijgt over mijn manier van werken informatie toegestuurd vóór het eerste consult. Het is verstandig om u hierop voor te bereiden en maakt u daarbij rustig wat aantekeningen. Die kunt u dan meebrengen.
Vergeet ook niet om medicijnen die u al gebruikt mee te nemen; graag ook de vitaminepreparaten en de homeopathische middelen.
Komt u met uw kind, dan kan het boekje van het consultatiebureau van pas komen.

Volgende consulten vinden als regel niet eerder dan na 6-8 weken plaats. Dan wordt het effect van de homeopathische behandeling beoordeeld en wordt de therapie zonodig bijgesteld. Bij al lang bestaande klachten raad ik u op grond van ervaring aan om mij zonodig tot 5 á 6 maal de gelegenheid te geven me goed in uw gehele geschiedenis te verdiepen en te zoeken naar het bij u passende homeo-pathische geneesmiddel.